HOTLINE: 0921006888

Phụ kiện rượu vang

13/10/2020 | 844 |

PHỤ KIỆN RƯỢU VANG
A: CÁC LOẠI LY
1, Ly rượu vang 
+ Ly Colibri 

 

-    Dung tích 450ml
-    Thương hiệu: Bohemia Crystalite 
-    Chất liệu: Thủy tinh
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 680k/bộ
2. Ly Strix 

-    Dung tích 580ml, 600ml
-    Thương hiệu: Bohemia Crystalite 
-    Chất liệu: Thủy tinh
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 720k/bộ
3.Ly Columba

-    Dung tích 500ml
-    Thương hiệu: Bohemia Crystalite 
-    Chất liệu: Thủy tinh
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 700k/bộ
4. Ly Calici Luxion 
-    Dung tích 498ml
-    Thương hiệu: Luxion - Ý
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 980k/bộ

5.Ly Lucaris – Burgundy
-    Dung tích 750ml
-    Thương hiệu Lucaris – Burgundy
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 1tr180k/bộ

6. Ly Rona cao cấp
-    Dung tích 670ml
-    Thương hiệu Rona
-    Chất liệu: Pha lê 
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 780k/bộ

 

7. Ly White Wine 
-    Dung tích 340ml 
-    Thương hiệu Riedel
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 756k/bộ

 

8, Ly Sâm Phanh 
-    Dung tích 260ml
-    Thương hiệu: Bohemia Crystalite 
-    Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
-    Bộ 6 chiếc
-    Giá 490k/bộ

B: CÁC LOẠI BÌNH DECANTER
+ Bình LRV
-    Dung tích 1200ml
-    Thương hiệu: Bohemia Crystalite 
-    Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
-    Giá 530k

+ Bình LRV 
-    Dung tích 1700ml
-    Thương hiệu: Bohemia Crystalite 
-    Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
-    Giá 580k

+ Bình Decanter hình con rắn
-    Dung tích 1350ml 
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Giá 1tr200k

+ Bình Decanter hình con thiên nga
-    Dung tích 1200ml 
-    Màu sắc: màu vàng, trắng
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Giá 700k

+ Bình Decanter Riedel
-    Dung tích 1210ml 
-    Thương hiệu Riedel
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Giá 4tr700k

+ Bình Decanter Ultra 
-    Dung tích 1230ml 
-    Thương hiệu Riedel
-    Chất liệu: Pha lê cao cấp
-    Giá 3tr200k

 


 


Bình luận